FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Upper Intermediate (B2) Eadar-mheadhanach Adhartach (B2)

This section is for you if you are past the beginner stage, but not yet ready to call yourself an expert. ’S ann dhutsa a tha an earrann seo ma thu seachad air an ìre thòiseachaidh ach chan eil thu deiseil airson a ràdh gur e eòlaiche a th’ annad.

Watch Gaelic Coimhead Gàidhlig
Unsubtitled clips from BBC ALBA programmes with a Gaelic transcription, an English translation and vocabulary. You can sort the clips by topic. Criomagan bhidio gun fho-thiotalan bho phrògraman BBC ALBA le tar-sgrìobhadh Gàidhlig, eadar-theangachadh Beurla is briathrachas. Faodaidh tu na cuspairean a sheòrsachadh no a’ chuspair.
Speaking our Language Speaking our Language
This is a video-based course created from the TV programme and books. Episodes 55-72 are most suitable for learners at this level. ’S e a tha seo ach cùrsa bhidio stèidhte air an t-sreath telebheisein is na leabhraichean. Tha prògraman 37-54 as fhreagarraiche do luchd-ionnsachaidh aig an ìre seo.
An Litir Bheag (The Little Letter) An Litir Bheag
BBC Radio nan Gàidheal’s weekly letter to Gaelic learners with audio, transcription and translation. The letter is integrated with our dictionary and you can sort the letters by subject matter. Litir sheachdaineach do luchd-ionnsachaidh bho BBC Radio nan Gàidheal, le clàr-fuaime, tar-sgrìobhadh is eadar-theangachadh. Tha an litir ag obair leis an fhaclair againn agus faodaidh tu na litrichean a sheòrsachadh a rèir a’ chuspair.
Litir do Luchd-ionnsachaidh (Letter to Gaelic Learners) Litir do Luchd-ionnsachaidh
BBC Radio nan Gàidheal’s weekly letter to Gaelic learners with audio, transcription and explanation. The letter is integrated with our dictionary and you can sort the letters by subject matter. Litir sheachdaineach do luchd-ionnsachaidh na bho BBC Radio nan Gàidheal, le clàr-fuaime, tar-sgrìobhadh is mìneachadh. Tha an litir ag obair leis an fhaclair againn agus faodaidh tu na litrichean a sheòrsachadh a rèir a’ chuspair.
Dictionary Faclair
Remember our dictionary! The LearnGaelic dictionary is a comprehensive language tool for Gaelic learners containing 70,000 sound files. Cuimhnich mun fhaclair againn! Tha faclair LearnGaelic na ghoireas iomlan airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, le 70,000 faidhleachan fuaime.
Thesaurus Co-fhaclair
Struggling to find the correct Gaelic word? This will help. A’ sireadh facal freagarrach? Cuidichidh seo thu.
Grammar Gràmar
Dip your toe into our grammar resources. Thoir sùil bheag air ar goireasan gràmair.
Course Finder Lorg cùrsa
Find a local or distance learning class. We have all the classes, tutors and courses we can find listed in our course finder. Lorg clas ionadail no cothrom foghlaim air astar. Tha fiosrachadh air a h-uile clas, oide is cùrsa a b’ urrainn dhuinn a thrusadh ri lorg san stòr-dàta seo.
Keep in touch Cùm fios rinn
We have a cult newsletter. Why not sign up and we’ll write to you once a week? We are also on Facebook, Twitter and Instagram or drop us an email at mairi@learngaelic.scot. Tha cuairt-litir mhòr-chòrdte againn. Nach cuir thu d’ ainm-sa rithe is sgrìobhaidh sinn thugad gach seachdain? Tha sinn cuideachd air Facebook, Twitter is Instagram no cuir post-d thugainn gu mairi@learngaelic.scot
Further Resources Tuilleadh ghoireasan
We’ve gathered as many resources as we can, ranging from websites and apps to books, suitable for you at this level. Tha sinn air goireasan eile a chruinneachadh, bho làraichean-lìn is aplacaidean gu leabhraichean, a tha freagarrach dhut aig an ìre-sa.
Too easy?
You are beyond upper intermediate – why not try our proficient level (C1)? Chan eil thu aig ìre eadar-mheadhanach adhartach tuilleadh - nach fheuch thu an ìre àrd ìre againn (C1)?
Comasan Labhairt ann an Gàidhlig Comasan Labhairt ann an Gàidhlig
Learn more about the proficiency scale we have used to determine this level. Ionnsaich barrachd clàr-tomhais a tha sinn a’ cleachdadh airson an ìre seo a dhearbhadh.